De Brein Regie Methode? Zo werkt het!

VAN SYMPTOOMBESTRIJDING NAAR DUURZAME OPLOSSING


Bij de Breinregisseur zien wij een burnout als het gevolg van een blokkade in het brein. Die blokkade veroorzaakt in stressvolle situaties stressfysiologie (een vervelende lichamelijke reactie zoals bijv. hartkloppingen, hoofdpijn, trillen, duizelingen, druk op de borst, kortademigheid, etc.). Zo’n blokkade ontstaat op het moment dat jouw brein bepaalde zintuigelijke waarnemingen (wat je ziet, hoort, proeft, ruikt of voelt) in een stressvolle situatie samen met de stressfysiologie verkeerd wegschrijft. Vergelijkbaar met een foutje op een harde schijf. 

Het kan dan voorkomen dat je die stressfysiologie, zelfs jaren later, opeens weer ervaart in een andere situatie. Terwijl deze stressfysiologie dan helemaal niet in de context past van die nieuwe situatie. Het structureel en voortdurend ervaren van stressfysiologie kan uiteindelijk leiden tot belemmerende gedrags- en gedachtepatronen, die tot een burnout kunnen leiden. 

In een traject bij de Breinregisseur ruimen we de blokkades in het brein op in zogenoemde dieptesessies, waarna de stressfysiologie zich niet meer (of veel minder) voordoet. Daarmee wordt dus de óórzaak van het probleem aangepakt, zal je snel een diepe rust in lichaam en geest ervaren en je veel beter staande kunnen houden in stressvolle situaties.

Onderzoek, feiten & cijfers

EEN TRAJECT BIJ DE BREINREGISSEUR BESTAAT UIT DEZE STAPPEN:

Stap 1: De intake

Allereerst vul je een schriftelijke intake in, die mondeling (telefonisch of persoonlijk) met jou wordt besproken. Daarin komen zaken aan bod als concrete klachten (mentaal en fysiek), intrinsieke motivatie, vermogen tot zelfreflectie, welke andere behandeling tot nu toe plaatsvond (bijvoorbeeld medicijngebruik, psychische behandeling in het heden of verleden) en concrete doelen die jij wil bereiken met het traject. 

Jouw intrinsieke motivatie en vermogen tot zelfreflectie zijn van essentieel belang voor het starten van een traject

Pas ná het bespreken van de intake zullen wij beoordelen of de Brein Regie Methode passend is voor jouw klachten en of een traject kan starten. 


Stap 2: Plaatsnemen in de stoel

Tijdens de intensieve dieptesessies werken we vooral met de stressfysiologie die jij ervaart in stressvolle situaties. Dus het letterlijk voelen en ervaren in je lichaam. Een stressvolle situatie waar jij in het heden veel last van hebt zal over het algemeen het startpunt zijn. Door middel van een specifieke vraag- en gesprekstechniek zul je stressvolle situaties waarbij je negatieve fysiologie sterk ervaart herbeleven en de stressfysiologie voelen.  Sessies zijn daardoor intensief en kunnen gepaard gaan met hevige emoties, maar altijd onder de deskundige begeleiding van een gecertificeerde Breinregisseur. Daarmee wordt uiteindelijk toegewerkt naar herbeleving van het moment waarop de blokkade ooit is ontstaan. 

Bij een geslaagde dieptesessie zal het zelfherstellend vermogen van jouw brein ervoor zorgen dat blokkade definitief wordt opgeruimd en de stressfysiologie verdwijnt. De dieptesessies duren maximaal twee uur, maar regelmatig ook korter. Je blijft volledig bij kennis (bijvoorbeeld niet in staat van hypnose) en er is geen fysiek contact met de Breinregisseur.


Stap 3: Afronden van het traject

Op enig moment in het traject stellen we samen vast dat je geen buitenproportionele stressfysiologie meer ervaart. Wanneer dat is, verschilt per cliënt. Er zijn voorbeelden die na 3 of 4 sessies van hun klachten verlost waren. Het gemiddelde ligt ergens tussen de 8 en de 10 dieptesessies. Over het algemeen hebben onze cliënten binnen twee maanden zoveel blokkades kunnen opruimen dat zij met rust en vol vertrouwen het werk weer kunnen oppakken, of hebben kunnen voorkomen dat ze uitvallen.

Is daarmee de kous af? Vaak wel… maar niet altijd of helemaal. Het betekent namelijk niet dat wij je vanaf nu een volledig stressvrij leven kunnen garanderen. Wat de Breinregisseur doet, is de stressfysiologie wegnemen. Daardoor ontstaat er rust en ruimte in jouw lichaam en geest om aan de slag te gaan met jouw gedragspatronen en overtuigingen. En dat gaat natuurlijk ook niet vanzelf.

Meer lezen over de Brein Regie Methode? Vraag het Breinregisseur Magazine aan.

Breinregisseur Magazine

“De sessies hebben resultaten opgeleverd die ik in een jaar lang therapie nog niet heb gehad.”

MEER REFERENTIES