De Brein Regie Methode en de wetenschapACHTERGRONDINFORMATIE

Dankzij allerlei relatief nieuwe inzichten binnen de natuurwetenschappen, de psychologie en neurowetenschap weten we steeds meer over de werking van onze hersenen en zenuwstelsel. We kunnen steeds beter verklaren en uitleggen hoe natuurwetten ons welzijn beïnvloeden. 

Juist daarom is het noodzakelijk meer onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van verschillende manieren om psychische klachten te behandelen. Ook voor de Brein Regie Methode vinden wij het belangrijk om niet alleen maar de hoge succesratio te communiceren, maar dit succes ook wetenschappelijk te kunnen onderbouwen.

VOORONDERZOEK 2021

In 2021 werd door onafhankelijk onderzoekster Tetje Punter een kleinschalig vooronderzoek uitgevoerd. Hierin werd de effectiviteit van de Brein Regie Methode vergeleken met andere, meer conventionele methodes om de basis te leggen voor een uitgebreidere wetenschappelijke onderbouwing. Hoewel er vanwege de omvang van dit vooronderzoek nog geen harde conclusies konden worden getrokken, bleken de resultaten verbluffend positief en alle reden te geven voor een groter vervolgonderzoek. Dit is vanaf 2022 dan ook uitgerold en op dit moment in volle gang.

Hiernaast zie je één van de resultaten uit het vooronderzoek naar de effectiviteit van de Brein Regie Methode. Gemeten is daarbij de bewustzijnsniveau frequentie voor, tijdens en na het volgen van therapie. Dit conform de bewustszijnschaal van David R. Hawkins (psychiater, natuur- en scheikundige, onderzoeker).

Daaruit blijkt dat de Brein Regie Methode binnen dit vooronderzoek de grootste frequentiestijging liet zien bij klachten zoals angsten, burnout of depressie. In het vooronderzoek is vergeleken met cognitieve gedragstherapie, EMDR en meditatie.  Naast de aanzienlijke frequentiestijging beoordeelden deelnemers aan het vooronderzoek hun leven na het volgen van Brein Regie Methode dieptesessies ook beter.

Breinregisseur Magazine


VERVOLGONDERZOEK 2022-2024

In het vervolgonderzoek zoomen we gedurende 2 jaar verder en dieper in op de effectiviteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de Brein Regie Methode. Dat doen we samen met een onafhankelijke externe hoofdonderzoeker en diverse externe onderzoeksanalisten. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren hebben wij medewerking gehad van clienten die gestart zijn in een traject met de Brein Regie Methode.

Wil je op de hoogte blijven van het vervolgonderzoek, meld je dan aan voor onze mailinglijst of volg ons op LinkedIn.