Onderzoek naar De Brein Regie MethodeACHTERGRONDINFORMATIE

Dankzij allerlei relatief nieuwe inzichten binnen de natuurwetenschappen, de psychologie en neurowetenschap weten we steeds meer over de werking van onze hersenen en zenuwstelsel. We kunnen steeds beter verklaren en uitleggen hoe natuurwetten ons welzijn beïnvloeden. 

Juist daarom is het noodzakelijk meer onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van verschillende manieren om psychische klachten te behandelen. Ook voor de Brein Regie Methode vinden wij het belangrijk om niet alleen maar de hoge succesratio te communiceren, maar dit succes ook te kunnen onderbouwen.

VOORONDERZOEK 2021

In 2021 werd door een onafhankelijk onderzoekster in een kleinschalig vooronderzoek de effectiviteit van de Brein Regie Methode vergeleken met andere, meer conventionele methodes. Hoewel er vanwege de omvang van dit vooronderzoek nog geen harde conclusies konden worden getrokken, bleken de resultaten verbluffend positief en alle reden te geven voor een groter vervolgonderzoek. Dit is vanaf 2022 uitgerold.

VERVOLGONDERZOEK 2022-2024

In het vervolgonderzoek is gedurende 2 jaar verder ingezoomd en dieper ingegaan op de effectiviteit en de onderbouwing van de Brein Regie Methode. Dat gebeurde onder leiding van een onafhankelijke externe hoofdonderzoeker en diverse externe onderzoeksanalisten. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren hebben wij medewerking gehad van clienten die gestart zijn in een traject met de Brein Regie Methode.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Stuur ons dan een bericht.