Burnout en werken

Is jouw medewerker uitgevallen door een burnout? Of ben jij zelf uitgevallen met een burnout door het werk? Dan zijn er een hoop uiteenlopende meningen en visies over hoe snel je kunt herstellen en weer kunt gaan werken na een burnout. En, als je al kunt werken na een burnout, hoe je zoiets dan aanpakt. Wij vertellen je meer over een burnout hebben en werken.

Recente onderzoeken naar burnout en werk laten zien dat steeds meer werkenden last hebben van werkstress gerelateerde klachten. Ondanks deze klachten, blijven steeds meer mensen toch werken met een burnout. Als een medewerker last heeft van een buitensporig gevoel van verantwoordelijkheid, of als een medewerker ervaart of te horen krijgt dat het bedrijf instort bij uitval, is het hebben van een burnout en toch moeten werken allesbehalve een nuttige interventie. Bovendien zal dit ook geen goede preventieve werking hebben tegen een burnout door werk.

Maar waar doe je als werkgever dan goed aan? Burnout en werk verdient tenslotte (net zoals een bore out en werk) wel de juiste tijd en aandacht om te voorkomen dat jouw medewerkers vertrekken of uitvallen met psychisch verzuim.

Stress en overspannen door werk

Steeds vaker spreken wij cliënten die nog niet zijn uitgevallen, maar door hevige stress op het werk wel de symptomen van een burnout vertonen. Of je het nu werkstress noemt, een burnout of overspannen door het werk, als werkgever heb je de verantwoordelijkheid je medewerker zoveel mogelijk te faciliteren in het preventief tegengaan van stress op het werk.

De symptomen dat jouw medewerker overwerkt is en tegen een burnout aan zit, herken je niet altijd en zijn niet allemaal even makkelijk aan te duiden. De symptomen van stress op het werk kunnen namelijk variëren van fysieke klachten zoals vermoeidheid en slaapproblemen tot mentale signalen zoals prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Het herkennen van symptomen van overwerkt zijn is cruciaal om een burnout te voorkomen. Medewerkers die te maken hebben met symptomen van een burnout en overspannen zijn door werk dienen tijdig ondersteuning te krijgen om zo verzuim te minimaliseren. 

Het is zaak om stress op het werk bespreekbaar te maken in de organisatie en hier proactief mee aan de slag te gaan. Bij organisaties waar de drempel om te praten over symptomen van overwerkt zijn laag is, wordt vaak een lager verzuim waargenomen. Het signaleren van een burnout of bore out door het werk en het adequaat reageren op symptomen van stress op het werk is niet alleen van belang voor de individuele medewerker, maar ook voor de algehele gezondheid van de organisatie.

Overspannen werken of niet

Helaas is het in Nederland nog heel normaal dat medewerkers na de diagnose van een burnout een lange tijd niet meer aan het werk zijn. Vaak zijn deze medewerkers na een burnout onnodig lang niet aan het werk. Een gemiddelde burnout duurt in Nederland maar liefst 290 dagen! Daarmee is het een soort taboe geworden: kun je een medewerker die overspannen is vragen om snel weer te gaan werken of niet? Wij weten dat dit wel degelijk mogelijk is.

Bij cliënten van de Breinregisseur heeft meer dan 75% van de medewerkers met een burnout binnen 2 maanden het werk weer opgepakt. Zonder dwang, maar juist vanuit rust en motivatie door snel herstel en een zeer effectieve behandeling van stress en burnout door het werk in onze trajecten. Het is essentieel om na een burnout te beoordelen of werkhervatting mogelijk is en dit proces te benaderen vanuit begrip en ondersteuning, wat bijdraagt aan een sneller en succesvoller herstel

Hoe we dat doen? Lees daarover meer op deze website, of neem contact op voor meer informatie over hoe we ook jouw medewerkers kunnen helpen bij een soepele terugkeer naar het werk na een burnout.


werk en burnout