Breinregisseur Trajecten

Wij bieden zowel preventieve als curatieve trajecten aan. Welk traject het meest passend is voor de specifieke klachten van jouw medewerker? Daarover kunnen we pas goed adviseren na het afnemen van een gratis intake


Preventief traject

VOOR MEDEWERKERS MET STRESS- EN BURNOUT KLACHTEN DIE DREIGEN UIT TE VALLEN.

Steeds vaker begeleiden wij medewerkers met hevige en langdurige stressklachten, die zich nog wel staande weten te houden op het werk. Als er geen actie wordt ondernomen, is volledige en langdurige uitval voor hen een zeer reëel scenario. 

Specifiek voor jouw medewerkers die dreigen uit te vallen of reeds een patroon van geregeld verzuim laten zien, hebben wij het preventieve traject ontwikkeld. Door middel van dieptesessies nemen we bij jouw medewerker blokkades weg die de lichamelijke stressreactie veroorzaken.

Het is onze ervaring dat het ondergaan van een beperkt aantal van onze Brein Regie Methode dieptesessies in een preventief traject meestal voldoende is om de stressklachten weg te nemen en weer rust en regie terug te vinden in het werk.


Curatief traject

VOOR MEDEWERKERS MET STRESS- EN BURNOUT KLACHTEN DIE AL ZIJN UITGEVALLEN

Mocht een van jouw medewerkers al geheel (of gedeeltelijk) zijn uitgevallen, dan kunnen we ook die helpen bij de terugkeer naar het werk. 

Gedurende het specifiek hiervoor ontwikkelde curatief traject bieden we jouw medewerker intensieve begeleiding en nemen we blokkades weg die de lichamelijke stressreactie veroorzaken. We maken hierbij ook in dit traject gebruik van de Brein Regie Methode. Afhankelijk van de ernst van de klachten en de duur van de uitval kunnen er meer dieptesessies nodig zijn dan bij een preventief traject.

Naast de dieptesessies kan er in dit curatieve traject ook aanvullende (externe) begeleiding en advies worden gegeven die het herstel van de medewerker bevorderen. Dit kan variëren van bijvoorbeeld coaching op talenten en kwaliteiten, bewegingsondersteuning, voedingsbegeleiding of ademhalingstechnieken.

Diensten

Laat jouw HR professionals en leidinggevenden kennismaken met de werking van ons brein en hoe onze baanbrekende Brein Regie Methode kan helpen het psychisch verzuim in jouw organisatie drastisch te verminderen.

Werkt jouw team verspreid over het land? Onze inspiratiesessie kunnen we ook online aan jouw HR professionals en leidinggevenden aanbieden via een webinar. Met dezelfde inhoud, maar dan op afstand.

Is de werking van de Brein Regie Methode eigenlijk wel aangetoond? We praten u bij over het eerdere en het lopende wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Waarom kiezen werkgevers voor de Breinregisseur?

Hoe onderscheidt de Breinregisseur zich van anderen? Eigenlijk best eenvoudig. 

Door snelle interventie (geen lange wachttijden) en het direct toepassen van onze unieke Brein Regie Methode. We doen niet aan symptoombestrijding, maar lossen daadwerkelijk duurzaam de oorzaak van de klachten op. 

Daarmee lukt het driekwart van onze cliënten om binnen 2 maanden het werk weer te hervatten. En vrijwel iedereen die bij de Breinregisseur een traject start, is binnen 3 maanden weer aan het werk.