Verschuif het paradigma van de burn-out!

“BURN-OUT EN EMOTIONELE UITPUTTING VORMEN EEN ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE ONDERWIJSSECTOR. DE ROL VAN DOCENTEN IN HET SUCCES VAN LEERLINGEN, HET ONDERWIJSSYSTEEM EN DE SAMENLEVING ALS GEHEEL IS VAN CRUCIAAL BELANG. HET WELZIJN VAN DOCENTEN MOET WORDEN GEKOESTERD, DAAROM MOETEN ER MIDDELEN VRIJGESPEELD WORDEN OM HET RISICO OP BURN-OUT TE VERKLEINEN”

Een heldere oproep n.a.v. een onderzoek naar burn-out klachten bij docenten in het primair onderwijs door Nyenrode. Meer middelen vraagt volgens de Breinregisseur vooral om een verschuiving van het paradigma : hoe wij kijken naar een burn-out.

DUURZAAM
De conventionele (psychosomatische) aanpak van burn-out klachten helpt velen, laten we dit voorop stellen. Maar helaas zien wij ook regelmatig dat het niet duurzaam is en niet de daadwerkelijke triggers wegneemt die maar al te vaak aan de burn-out ten grondslag liggen. Daarmee loop je het risico dat een ogenschijnlijk succesvolle behandeling uiteindelijk toch vooral symptoombestrijding bleek te zijn.

TRIGGERS
Bij de Breinregisseur bekijken en benaderen wij triggers vanuit de Neuro-somatische invalshoek (met een aanzienlijk sneller resultaat). Want we kunnen je wel leren fietsen, maar als de weg vol ligt met bomen, gaten en stenen heb je daar niet zo veel aan. Een Breinregisseur is in staat de weg schoon te maken en (indien nodig) opnieuw te asfalteren zodat het fietsen (conventionele psychosomatische tools) meer effect zal resulteren.