(Blijven) werken met psychische klachten

“Heb je psychische klachten, dan wil dat niet zeggen dat je niet kunt werken”. Hoogleraar Evelien Brouwers van Tilburg University pleit in een artikel van BN DeStem voor acceptatie van deze groep werkenden en werkzoekenden. Want toch vinden werkgevers het vaak een moeilijke situatie.


HOE KIJK JE NAAR PSYCHISCHE KLACHTEN

Bij de Breinregisseur snappen wij dat het vanuit de huidige visie op psychische klachten vaak als een lastige situatie wordt gezien. Zowel vanuit het oogpunt van de werknemer als werkgever. Want waar doe je goed aan? Openheid van zaken geven, of juist een stuk terughoudendheid in acht nemen? Mis ik mijn promotie en gaat mijn droombaan aan mijn neus voorbij als ik mij kwetsbaar opstel? Is die kandidaat met mentale problemen wel geschikt voor de functie waarbij er hoge verwachtingen zijn?

Onderzoek wijst uit dat leidinggevenden er met twee verschillende petten naar kijken. Vanuit persoonlijk oogpunt vinden ze het fijn en belangrijk dat medewerkers praten over hun problemen, vanuit hun functie wordt dit nog wel eens als een probleem ervaren. De oorzaak schijnt te liggen in de ‘verlegenheid om te handelen.’

Maar laten wij als Breinregisseur daar nu een antwoord op hebben!
Een antwoord wat ook aansluit bij een tip uit het artikel: “Focus op de toekomst.”

VERLEDEN OF HEDEN?

Vanuit onze optiek is het eigenlijk helemaal niet zo interessant en relevant om stil te staan bij wat er in het verleden is gebeurd. Nee, focus op waar je nu last van hebt. En handel daar nu ook direct op. Dit zijn de zogenoemde blokkades in het brein die in het heden zorgen voor klachten en op lange termijn zelfs kunnen leiden tot (langdurig) verzuim zoals burnout.

De oplossing van de Breinregisseur richt zich specifiek op het opruimen van die blokkades (vaak een plan voor twee maanden) waarmee focus op een gezonde toekomst wordt gecreëerd met vitale medewerkers die, eenmaal hersteld, eigen regie ervaren en pakken en duurzaam het kapitaal van uw organisatie blijven!